Giá trị cốt lõi

Cập nhật: 2021-05-07 09:19:21
Lượt xem: 127

Văn hóa E- power được thể hiện qua bốn giá trị cốt lõi: TẬN TÂM – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO – KHÁC BIỆT

Các bài viết khác